Ilustracje

Przygotowujemy ilustracje o tematyce dziecięcej. Szczegóły do uzgodnienia z klientem.
Możemy też wykonać plakat z rysunku, który stworzy dziecko. W tym wypadku projektantem jest dziecko, które tworzy swoją ilustrację na kartce papieru. My natomiast przenosimy rysunek do programu graficznego, w razie potrzeby uzupełniamy kolorami, tworzymy plakat i przygotowujemy materiał do druku. Koszt projektu takiego plakatu od 200zł.